Podmínky

On-line aukce se může zúčastnit každý, kdo dovršil hranici 18 let a souhlasí s těmito podmínkami. Potvrzení o souhlasu s podmínkami aukce stvrdí účastník odesláním potvrzovacího emailu.

Jak se zúčastnit aukce

Pokud jste starší 18 let, vypište ve formuláři Vaše jméno, příjmení, telefonický kontakt a platnou emailovou adresu. Následně bude během několika minut na tuto adresu automaticky zaslána zpráva, pomocí níž bude ověřena platnost Vaší emailové adresy. Kliknutím na odkaz v této zprávě bude Vaše účast v aukci a souhlas s jejími podmínkami potvrzen.

Nabídky a příhozy

Výše úvodní nabídky je libovolná, pokud není v informacích u zboží stanoveno jinak. Příhozy je možné realizovat v českých korunách, konečná platba pak ale může být uhrazena také v jiné měně, odpovídající přepočtu dle kurzu České národní banky v den zařazení Vaší nabídky do aukce.

Vítězství v aukci

Nejvyšší nabídnutá částka v době ukončení aukce je nabídkou vítěznou. V případě, že je nabízeno více zboží stejného druhu (informaci o tom naleznete v popisu každé aukce), může být vítězů více. Každý, kdo má nárok na získání zboží, bude vyrozuměn telefonicky. Následně je Vaší povinností uhradit nabídnutou částku na transparentní účet Nadačního fondu Andrey Hlaváčkové do 7 pracovních dnů od skončení aukce. Pokud se tak nestane, přechází nárok na získání zboží na další nabídku v pořadí.

Ostatní ustanovení

Provozovatelem aukcí je Nadační fond Andrey Hlaváčkové, výtěžek je určen na charitativní účely. Provozovatel aukce si vyhrazuje právo neakceptovat v dalších aukcích nabídky takového uživatele, z jehož emailové adresy byla už dříve potvrzena nejvyšší nabídka, a vítěz aukce poté bez vysvětlení neuhradil nabídnutou částku. Zároveň si provozovatel aukce vyhrazuje právo odstranit tyto nabídky, které v oficiálních údajích obsahují jakékoliv vulgární nebo urážlivé výrazy, nebo odporují dobrým mravům a zákonům České republiky. On-line aukce není dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Partneři